મિસ યુ યારો

Please log in or register to like posts.
News

ખુલ્લા પગે શેરી મા રમતાતા ત્યારની આ વાત છે…
નાસ્તો એકબીજાનો જમતાતા ત્યારની આ વાત છે…

ઝગડો થય જીકી દેતાતા ઢીકા, પાટુને મુક્કા…
ફરી ખભા મિલાવી ફરતાતા ત્યારની આ વાત છે…

ખાલી ખિસ્સામાં પણ રૂઆબ નવાબો જેવો હતો…
દોસ્તોને દુનિયા ગણતાતા ત્યારની આ વાત છે…

પ્રેમ આવે તો દિલ દેતાને ગુસ્સો આવે તો ગાળ…
તોય એકબીજાને ગમતાંતા ત્યારની આ વાત છે…

હવે કોણ, ક્યાં, કેટલા કમાય એ’ય ખબર નથી…
આ તો સૌ દોસ્તો સાથે ભણતાતા ત્યારની આ વાત છે..

મિસ યુ યારો

Advertisements

Comments

comments

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.