જિંદગી નો આધાર

Please log in or register to like posts.
News

જિંદગી નો આધાર હતા તમે, આમ અચાનક વીદાય લય ને તને ક્યાં ચાલ્યા ગયા. એક વાર પણ તમને અમારો વિચાર ના આવ્યો કે હું વયો જાય તો મારા છોકરા નું શુ થશે ? કોણ મને ભણવસે, કોણ બેન ના લગ્ન કરાવશે ?? કોન મારા પપ્પા નો સહારો બનશે , હવે કોન મારા મમિ ના શબ્દો થી રીસાય જસે..

કોણ અમારા મટે ચીજ વસ્તુઓ લાવશે ?? કોન હવે અમને કહશે કે હું બેઠો છું તમેં કાય ચિંતા ના કરો , તમેં ક્યારેય હમ ને ગરીબ નથી સમજવા દીધા..જે ચીજ વસ્તુ પર આંગળી મૂકી તે તમે આપી, કાય સબંધ ના હોવા છતાં તમારી લાગણી ઓ હતી કોણ હવે હમને પૂછસે ?? કે બેટા શું જોઈએ તમારે ક્યાં ફરવા જવું શુ તમારે ખાવું ??

હમને તો હમારા ભગવાન છોડી ને ચાલ્યા ગયા…જીદંગી તમે હમને સુખ જીવવા નું શીખડવું હવે તો અમરે એકલાં જ આમ બેલન્સ રાખી ને જીવવા નું એક તરફ તમે છો બીજી તરફ ભગવાન અને જેના પર ચાલી રહ્યો છું એ હવે અમારી મુશ્કેલી ઓ છે હવે તમે જ સાથ આપજો હવે તમારી ઈચ્છા ઓ તમે જ પુરી કારવશો, હવે નસીબ ના ખેલ હમારે જોવા ન છે…

જીદગી ભર આશા હતી તમારી પણ તમે જ એકલા મૂકી ગયા એક વાર પણ ના વિચારયુ અમારું કે કોણ થશે અમારું તમારા પરિવાર ના લોકો ને તો સભળવા વાર ઘણા છે મિલકતો પન એટલી મૂકી ને ગયા પણ હમારા માટે તમેં કાય નય..જયારે હું રડતો હતો તો મને માથે હાથ રાખી ને પૂછવામ વારુ કોઇ નથી કે હું છું…હવે તમે જ હમારા ભગવાન હતાં.. અને તમેં જ મૂકી ને ગયા..??

*આ લેખ આજનો મારા ભગવાન કહું કે મારા બાપા કોઈ સંબધ જ ન હોવા છતા લાગણી હતી તે હમને એકલા મૂકી ભગવાન તેને તેની પાસે બોલાવી લીધા.*

Advertisements

Comments

comments

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.