હા ભાઈ માણસ ની મજબૂરી તો હોઈ ને…

Please log in or register to like posts.
News

હા ભાઈ માણસ ની મજબૂરી તો હોઈ ને,
ક્યારેક કામ કરવાની અને,
કયારેક કામ ટાળવવા ની વૃત્તિ તો હોઈ ને…
હા ભાઈ…
અધૂરું કામ પૂરું કરવાની કે,
કરેલું કામ બગડવાની આદત પણ હોઈ ને..
હા ભાઈ માણસ ને જ મજબૂરી હોઈ..

લંગર નાખી વહાણ થોભાવી,
કિંમતી સમાન અને વસ્તુ પટકારી,
એક કિનારે થી બીજે કિનારે,
સ્થળાંતરણ તો હોઈ ને,
હા ભાઈ માણસ ને મજબૂરી તો હોઈ ને..

ગજવામાં સૌ ભેગું કરી ને,
વટ પાડવા ચોડી છાતીએ,
દમ્ભ ભરેલું નાના ગજા નું,
અભિમાન તો હોઈ ને,
હા ભાઈ માણસ ની મજબૂરી તો હોઈ ને..

Comments

comments

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.